Забур 25-аяттын мааниси жана аяты

Забур 25-аяттын мааниси жана аяты

Бүгүн биз Забурдун 25-аятын, аяттан аяттын маанисин изилдеп чыгабыз. Бул забурду, башка көптөгөн забурлар сыяктуу, Ысрайылдын падышасы Дөөт жана жер жүзүн даңазалаган эң улуу падыша жазган. 25-забур - бул Кудурети Күчтүү Кудайга жалынуу ыры кайрымдуулук жана боорукердик биз ага эң керек болгон жерде.

Ошондой эле, 25-забур Кудайдан бизди адамдардын шылдыңынан сактап калууну өтүнөт. Биз жашап жаткан азыркы дүйнөдө, бир топ адамдар, айрыкча, Ыйсанын жолдоочулары катары, биздин кулап жаткан Кудай жөнүндө шылдыңдап, акарат келтиришибиз үчүн, чыдамдуулук менен күтүшөт. 25-забурда Дөөтү падыша биздей кишилердин анын уят болушун күтүшүн каалап, аны душмандарынын пландарынан сактап калууну өтүндү. Күнү-түнү Кудайдын ысмын чакырган жана биз ишенимибизди бузуудан баш тарткан биз, 25-забур күнү-түнү Кудайга өзүнө ишенгендерге берген убадасын эсибизге салып турушу үчүн күнү-түнү биздин гимн болушубуз керек.

25-забурдун негизинен Кудайдан бизди куткарууну суранган жалындуу тил экенине ынандык шылдың же уят Бул сонун аяттарды жакшыраак түшүнүү үчүн талдоо жүргүзгөнүбүз маанилүү.

KКҮНДӨРҮ ПРАЙЕРГУИД ТВсын YouTubeдан көрүңүз
Азыр жазылуу

25-забурдагы аяттын мааниси жана аяты

1 жана 2-аяттар, Сага, Теңирим, мен жанымды көтөрөм. Оо, Кудайым, мен сага таянам; Мага уялбасын; Менин душмандарым жеңишке жетпесин

25-забурдун ушул биринчи жана экинчи аятында Кудайга толугу менен багынып берүү жөнүндө, биздин ишенимибиздин автору жана аягына чыгаргыч катары бардык камкордуктарыбыз ага жүктөлөт. Алгачкы эки аятта Кудай биздин күткөн нерселерибизди кыйратпашы керектиги айтылган. Эске салсак, Ыйык Жазмада адил адамдардан үмүт үзүлбөйт деп айтылган. Ошондой эле, бул аяттарда Аллахтын душманды жеңишин издөө.


3 & 4-аят. Чындыгында, Сени күткөн эч ким уятка калбасын; Себепсиз чыккынчылык кылган адамдар уялсын. Мага өзүңдүн жолдоруңду көрсөт, Теңирим! Мага Өз жолуңду үйрөт.

25-забурдун үчүнчү жана төртүнчү аяттарында Кудурети Күчтүү Кудайга жалынуу жөнүндө да айтылат. Бул аяттарда Дөөт падыша Кудайдан уяткарбасын деп жалбарган жана Кудайдан митаамдык кылгандарды уятка калтырууну өтүндү. Ошондой эле, бул аяттарда биз Кудайдын жолун билүү жөнүндө сурасак болот.

5 & ​​6-аят Мени Өз чындыгыңа жетелеп, үйрөт, анткени Сен менин куткаруумдун Кудайысың; Сага, мен күнү бою күтөм. Оо, Теңир, Сенин ырайымыңды жана Сенин мээримдүүлүгүңдү эсиңден чыгарба, анткени алар илгертен бери келе жатат.

25-забурдун бешинчи жана алтынчы аяттарында кылган иштеринин баарынан Кудайдын кеңешин издеген адам көрсөтүлгөн. Беш күндүк аят мени сенин чындыгыңда жетектеп, үйрөт; бул Кудай адамга өзүбүздүн жолубузду үйрөтүп, көрсөтпөсө, биз эч нерсе билбейм, караңгыда жүрүшүбүз мүмкүн.

7 & 8-аят Менин жаш кезимдеги күнөөлөрүмдү жана кылмыштарымды эстебегиле; Сенин ырайымың боюнча мени эсте, Сенин жакшылыгың үчүн, Теңирим.

Ушул Забурдун 7 жана 8-аяттары, айрыкча, жаш кезинде жасаган күнөөлөрү үчүн Кудайдан кечирим сурайт. Бул жердеги жаштык күндөр биз жалгыз жаш эмеспиз, бул биздин Машаякты Мырзабыз жана Куткаруучу катары кабыл алганга чейинки эски күндөрүбүздү да билдириши мүмкүн. Дүйнөдө жүргөндө эле, көпчүлүгүбүз коркунучтуу иштерди жасадык. Демек, бул аят Аллахтын биздин жашообузга ырайым кылышын жана ар бир кылган жаман ишибиз үчүн анын кечиримдүүлүгүн сурап кайрылган.

8 & 9-аят Ошондуктан Ал күнөөкөрлөрдү жолдо окутат. Ал момунду адилеттик менен жетектейт жана момунду Өз жолуна үйрөтөт.

Бул эки аят Кудайдын ишинде адилеттүү жана чынчыл экендигин тастыктайт. Кудай күнөөкөр эч нерсе билбеген наристеге окшош экенин билет, ошондуктан Кудай өзү күнөөкөргө адилдикти үйрөтөт. Адамдын табигый абалы жамандык менен мүнөздөлөт, бирок Кудайдын руху күнөөкөргө Кудайдын жолун үйрөтүүгө жардам берет.

10-аят жана 11 Теңирдин жолдору Анын келишимин жана Анын күбөлөрүн сактагандарга ырайымдуулук жана чындык. Сенин ысымың үчүн, Теңир, менин күнөөмдү кечир, анткени бул чоң нерсе.

Кудай - Эң Жогорку Кудай, эч качан өз сөзү менен өкүнбөйт. Бул эки аятта Аллахтын жолу мээримдүүлүк жана акыйкат экендигин жана Аллах ар дайым өз келишимин сактагандыгын билди. Эгер Кудай бир нерсени убада кылган болсо, сөзсүз аткарат. Аяттын акыркы бөлүгүндө дагы эле Кудайдан убадаларынын аткарылышына тоскоол болгон бардык мыйзамсыздыктардын кечирилишин суранат.

12-аят жана 13 Теңирден корккон адам ким? Ал Өзү тандап алган жол менен окутат. Ал өзү жыргалчылыкта жашайт, анын урпактары жерди мурасташат.

Эсиңде болсун, Теңирден коркуу акылмандыктын башталышы деп айтылат. Бул аятта Кудайдан корккон адамга Кудай ага өз жолдорун үйрөтөрү баса белгиленди. Бул адам өз өмүрү үчүн Кудайдын эркинен чыгып кетпейт. Мындай адам канчалык оор болбосун, ар дайым ой-ниетин ишке ашырат, анткени Кудай өзүнүн кадамдарын түз жолго багыттайт.

14-аят жана 15 Мырзабыздын сыры Андан корккондордо, Ал аларга Өзүнүн келишимин көрсөтөт. Менин көздөрүм Теңирге багытталат, анткени Ал менин буттарымды тордон жулуп алат.

Мырзабыздын сыры Теңирден корккондордо. Бул D сөзүнөн корккон жана ага баш ийген адамдан эч нерсе жашырбайт дегенди билдирет. Ыбрайым ата, Ыбрайым Кудайдан корккондуктан, Кудайга баш ийген. Ыйык Китепте Кудай менин досум Ыбрайымга айтпай туруп, эч нерсе кылбайм дегени жазылган. Мындай адамды эч нерсе билбей кармабайт, эч нерсени күтүлбөгөн жерден таң калтырбайт. Кудай мындай адамга терең сырларды жана дагы башка сырларды ачып берет.

16-аят жана 17-аят Мага кайрыл, мага ырайым кыл, анткени мен кыйналдым жана кыйналдым. Жүрөгүмдөгү кыйынчылыктар көбөйдү; Мени кыйынчылыктарымдан чыгар!

16 жана 17-аяттар кыйынчылыктардан кутулуу үчүн Кудайдан жалбарышат. Мага кайрыл, мага ырайым кыл »дейт. Ким Аллахка көрүнсө, ал сөзсүз ырайым табат.

18-аят жана 19 Менин азаптарымды жана азаптарымды карачы, Менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Менин душмандарым жөнүндө ойлон, анткени алар көп, Алар мени жек көрүшөт.

Кайда баргыңыз келбесе, бул Кудайга кайрылып тиленүүңүздүн эң мыкты мезгили. Забурдун ушул аяттары Кудайга кайрылып, анын бардык азаптарын көрүп, күнөөлөрүн кечирип, сактап калуусун өтүндү. Эсиңизде болсун, Ысрайыл уулдары бир нече жылдар бою Мисирде болушуп, жардам келгенде, Кудайга жалбарышкан.

20 & 21-аят Жанымды сактап, мени куткар; Уялбасын, анткени мен Сага ишенем. Мени актыгым менен чынчылдыгым сактасын, анткени мен сени күтөм.

25-забурдун ушул акыркы аяты Кудайдан өз жанын сактап калуусун өтүндү. Бул аят анын Теңирге таянгандыгын жана аны уятка калтырбашы керектигин дагы бир жолу тастыктайт.

22-аят: Оо, Кудай, Ысрайылды бардык кыйынчылыктарынан куткар!

Дөөт забурду аягында Кудайга кайрылып, ысрайыл элинин мурунку даңкына ээ болушун өтүнгөн.

Бул Забур качан керек?

Бул Забур сизге качан керек деп ойлонуп жатасыз, Забурдун 25-бөлүмүн колдонушуңуз керек болгон айрым жагдайларды төмөндө карап көрсөңүз болот

  • Келечекти ойлоп тынчсызданып жатасыз
  • Коркуп калсаң, уят болуп каласың
  • Каршылаштар көп болгондо, сенин кулашыңды издейт
  • Кандайдыр бир нерселер жөнүндө Кудайдан вахий келсе
  • Керек болгондо Мээрим
  • Кун куну каалап тилен

25-забур

  • Кудай-Теңир, мен сенин ырайымың менен мага Ыйсанын ысмы үчүн кайсы жолго түшөрүңдү сура.
  • Мырзабыз, сенин сөзүңдө Мырзабыздын сыры андан корккондордо экени айтылат, менден Иса Машаяктын атынан мага жашыруун сырларды ача башташыңды суранам.
  • Күнөөлөрүмдүн жана мыйзамсыздыктарымдын кечирилишин сурап тиленем, Мырзабыз мени Иса Машаяктын атынан кечир.
  • Адил Ата, менден суранам, сен мени куткарып, Исанын атынан уятка калбайсың.

KКҮНДӨРҮ ПРАЙЕРГУИД ТВсын YouTubeдан көрүңүз
Азыр жазылуу
Мурунку макала8-забур аят аркылуу кабар
Кийинки макалаЗАБУР 39-аяттын мааниси
Менин атым пастор Икечукву Чинедум, мен Кудайдын адамымын, бул акыркы күндөрдө Кудайдын кыймылын жакшы көрөм. Мен Кудай ар бир ишенүүчүгө Ыйык Рухтун күчүн көрсөтүү үчүн ырайымдын таң калыштуу тартиби менен күч бергенине ишенем. Мен эч бир Христиан шайтан тарабынан кысымга алынбашы керек деп ишенем, биз Тиленүүлөр жана Сөз аркылуу бийликте жашоого жана жүрүүгө күчүбүз бар. Кошумча маалымат же кеңеш алуу үчүн мени менен everydayprayerguide@gmail.com дареги аркылуу байланышсаңыз болот же +2347032533703 номери боюнча WhatsApp жана Telegram аркылуу чатта жазсаңыз болот. Ошондой эле мен сизди Telegramдагы күчтүү 24 саат намаз тобубузга кошулууга чакыргым келет. Азыр кошулуу үчүн бул шилтемени басыңыз, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Ак чүч.

Калтыргыла жооп

Сураныч комментарий кирет!
Сураныч, бул жерде сенин атын

Бул сайт спам азайтуу Akismet колдонот. Сиздин комментарий маалымат кандайча иштелишин Үйрөнүү.