68-забур аят аркылуу айтылган аят

68-забур аят аркылуу айтылган аят

Бүгүнкү изилдөөдө забурлар, биз 68-забурдагы билдирүүнү аятка карайбыз. 68-забур аятындагы билдирүү, негизинен, Кудайды даңктап ырдаган забур. Бул забурчу Кудайдын кудуреттүү күчүн таанып-билүү үчүн жазылган; Анын бүт нерсеге жана бүт адамдарга болгон бийлиги. Бул бардык адамдарга анын күчүнүн улуулугун баамдоого, ошондой эле текебер жана мактанчаак адамдардан коркууга себеп болот. Ошондой эле ал ыр катары каралат Кудайдын душмандарынын үстүнөн жеңишке жетти. Ыйык Китептин окумуштуулары ырды Дөөт келишим сандыгын Ысрайыл жерине кайтарып берген мезгилде жазган деп эсептешет.

68-забур ошондой эле Кудайга өзүнүн күчүн душмандарына каршы көрсөтүүгө чакырат. Муну үзүндүнүн биринчи эки аятынан көрөбүз. Забурчу Кудайдын канчалык күчтүү экенин жана аны даңктагандыгын билген. Ошондой эле ал Кудай өз күчүн андан жогору көтөргүсү келгендерге көрсөтүшүн каалайт. Забурдун ар бир аятын окуп жатып, Кудайыбыздын канчалык улуу экендигин жана анын элине болгон сүйүүсүн түшүнө баштайбыз.

ПСАЛМ 68 ВЕРС МЕНЕН МААНИЛҮҮ.

1 & 2-аят: Кудай ордунан турсун, анын душмандары туш-тушка чачырап кетсин! Аны жек көргөндөр андан бетер качсын. Түтүндү кетирип жибергендей, аларды да кууп жибергиле: оттун кулкуну эрийт, ошондо мыйзамсыздар Кудайдын алдында жок болушсун..

KКҮНДӨРҮ ПРАЙЕРГУИД ТВсын YouTubeдан көрүңүз
Азыр жазылуу

Бул Кудайга өзүнүн күчүн душмандарына каршы көрсөтүүгө чакыруу. Ал алардын Кудай алдында мом сыяктуу эрип, жок болушун каалайт. Кудайдын душмандары - бул Анын сөзүнө каршы чыккандар жана Анын элине каршы чыккандар. Биз муну ишенгендер, душманыбыз катары жашообузда айкын көрөбүз - Аллахтын душманы биздин жашообузду жок кылуу үчүн күнү-түнү издейт. Ошондуктан Кудай биздин атыбыздан туруп, аларды жок кылышы керек.

3-аят жана 4-аят: Адил адамдар кубансын, Алар Кудайдын алдында кубанышсын. Кудайды даңктап ырдагыла, Анын ысымын даңктап ырдагыла. Асманда Теңирдин ысымын даңктап, Анын алдында кубангыла..

Кудай душмандарын эмне кыларынан айырмаланып, забурчу Кудайдан адилеттүү адамдардын бардыгын толтурууну сурайт. Ал анын кубанып, аны даңктап, аны Жахаба катары даңазалашын каалайт.

5 & 6-аят: Жетимдин атасы жана жесирлердин соту - Кудай өзүнүн ыйык үйүндө. Кудай үй-бүлөлөргө бир кишини койду, чынжыр менен байланган адамдарды чыгарат, ал эми козголоңчулар кургак жерде жашашат.

Бул жерде Кудай жетимдердин жана жесирлердин омурткасы катары таанылган. Ал үй-бүлөсү жокторго өзүлөрүнүн үй-бүлөсүн чакыруу мүмкүнчүлүгүн берет. Ал түрмөдө отургандарга эркиндик берет, бирок ага каршы чыккандар чоң ыңгайсыздыктарды жаратат.

7 & 8-аят: Кудайым, сен элиңдин алдына чыкканда, чөлдү басып өткөнүңдө; Села: Жер солкулдады, асман да Кудайдын алдында түшүп кетти. Синайдын өзү да, Ысрайылдын Кудайы, Кудайдын алдында.

Бул жерде забурчу Кудайдын өз элин чөлдөн Канаан жерине алып чыккандыгын эскерет. Ал аларга күндүз булут мамы, түнкүсүн от мамы болуп турду. Анын балдарын убада кылган жерге алып барганда, асман менен жер анын капа болушун карады.

9 & 10-аят: Сен Кудай, көп жамгыр жаадың, ошол аркылуу өзүңдүн мурасыңды, эскилиги жеткенде тастыктадың. Сенин жамаатың ал жерде жашады. Кудайым, сен жакырларга жакшылыгыңды даярдап койдуң.

Кудай аларга жерди мураска бергенин далилдөө үчүн, жерди түшүмдүү кылып жаадырат. Ал аларга өзүнүн жакшылыктары менен батасын берип, сүт менен бал жерин жаратып, ошол жерде балдарын отурукташтырды.

11-аят жана 12-аят: Кожоюн сөз берди: аны басып чыгаргандардын тобу чоң болду. Аскерлердин падышалары тездик менен качып кетишти, ал эми үйдө калган кыз олжону бөлүштүрдү.

Кудай алардын үстүнөн сүйлөп, алардын сөзүн тастыктап жатты. Сиондагы эркектер да, аялдар да ушул сөздү бардыгына жарыялашты. Андан кийин падышалар аларга жана алардын падышалыктарына каршы көтөрүлө башташты, бирок Кудай аларга каршы чыкты жана алар Сион аялдарына ээлик кылуу үчүн, качып кетишти.

13-аят жана 14-аят:Шишелердин арасында жатсаң да, күмүш менен капталган көгүчкөндүн канаттарындай болуп, жүндөрү сары алтын менен капталасың. Кудурети Күчтүү падыша падышаларды чачыратып жибергенде, ал Салмондогу кардай аппак болчу.

Забурчу Ысрайыл уулдарын анча деле маанилүү эместей көрүнгөн кадимки койлор деп сүрөттөйт. Бирок Кудай канаттарын аларды момун абалда жаап-коргоо үчүн колдонот. Өзүнө Падыша тандап, аларды ак кардай ак кылып кооз кылды.

15-аят жана 16-аят: Кудайдын дөбөсү Башандын дөңсөөсүндөй; Башан дөңсөөсүндөгү бийик адыр. Бийик адырлар, эмне үчүн секирип жатасыңар? Бул Кудай жашагысы келген дөбө; Теңир ал жерде түбөлүк жашайт.

Башан дөбөсү тарыхка ылайык, улуу тоо, эгерде бул Кудайдын тоолору болсо. Бирок биз бул жерде Кудай үчүн секирбөө үчүн дагы бир тоону тандап алганын көрөбүз. Бул жерде Сионду башкаларды, анын элин башка элдерди тандагандыгы сүрөттөлөт. Башкалар көрө албастык кылса дагы, бул Кудай Сионду алардын ордуна тандап алгандыгын өзгөртпөйт.

17-аят жана 18-аят: Кудайдын майдан арабалары жыйырма миң; Ал эми миңдеген периштелер: мырзалар, алардын арасында, ыйык жерде, Синайда. Сен бийиктикке чыктың, туткундарды туткунга алдың, адамдар үчүн белектерди алдың; Козголоңчуларга да, Кудай-Теңир алардын арасында жашашы үчүн,

Бул ошондой эле Кудайдын элинин көптүгү, алардын канчалык күчтүү болгонун жана алардын арасында Кудай кандай жашап жаткандыгын билдирет. Кудай анын толуктугуна ээ болуш үчүн, аларга кам көргөн жана ошондуктан аларга белектерин берген. Экинчи аятта Машаяк өлөр алдында жасай турган иши жөнүндө да айтылат. Адамдар үчүн руханий белектерди алуу үчүн, ал өлгөндөн кийин кантип асманга көтөрүлмөк; адил адамдар да, козголоңчулар да.

19-аят жана 20-аят: Күн сайын бизге пайда алып келген, биздин куткаруучу Кудайыбызга даңк! Биздин Кудайыбыз - куткаруучу Кудай. Улуу Кудай мырзага өлүм менен байланышканга чейин.

Забурчу Кудайды дагы бир жолу даңазалайт. Ал аны күн сайын бизге көрсөткөн жакшылыктары үчүн мактайт. Ал бизди ар дайым өлүмдөн да сактап калганы үчүн мактайт.

21-аят жана 22-аят: Бирок Кудай өзүнүн душмандарынын башын жана өзүнүн кылмыштары менен жүргөндөрдүн башын кырып салат. Кожоюн: «Мен Башандан кайра алып келем, өз элимди деңиздин түбүнөн алып келем», - деди.

Кудай бизди жөн эле куткарбастан, биздин душмандардын башын, айрыкча, тобо кылгысы келбегендердин душмандарын талкалайт. Ал аларды жашынган жеринен чакырып, алардын баарынын жок болушун камсыз кылат. Ошондо ал өз элин чакырып, аларды деңиздин учу-кыйырына чейин калыбына келтирет.

23 & 24-аят: Бутуң душмандарыңдын каны менен, иттериңдин тили ошол бойдон төгүлсүн. Кудайым, менин Кудайымдын, падышамдын, ыйык жайда жүргөнүңдү көрүштү.

Кудай биздин душмандарыбыздын баштары биздин буттарыбыздын астында талкаланып, буттарыбыз «канга малынат». Аларды жеңгенден кийин, Кудай алардын алдында улук жүрүш менен жүрөт. Бул жерде келишим сандыгынын Ысрайылга кайтарылып берилгендиги жөнүндө сөз болот. Кеме ибадаткананы элестетип, анда Кудай бар болчу, алар аны кайрадан мурунку сакталып турган жерге алып барышты.

25-аят жана 26-аят: Ырчылар алдыда, аспаптарда ойноткучтар артынан; Алардын арасында дапкерлер менен ойноп жүргөн кыздар бар эле. Жамааттарга, Ысрайылдын башатына мырзага, Кудай батасын берсинl.

Кеме менен бара жатышканда, алар Кудайды даңктап ырдашты жана аны менен аспаптарда ойношту. Кеме Кудайдын алар менен экендигин жана аны жоготуп коюу алар үчүн өтө оор болгонун далилдейт. Бирок алар аны кайтарып алышканына кубанышты, анткени Кудайдын катышуусу аларга дагы бир жолу кайтарылды.

27-аят жана 28-аят: Бенжемин менен алардын башкаруучусу, Жүйүт төрөлөрү жана алардын кеңеши, Забулун төрөлөрү жана Напталы төрөлөрү бар. Кудайың сенин күч-кубатыңды буйрук кылды, оо, Кудай, алардын биз үчүн жасаган иштерин бекемде.

Кеме менен жүрүшкөндө, алардын жүрүштөрү ушундай эле. Бенжамин болсо, Кудайдын эң жаш, бирок ага эң жаккан адамы болгон. Андан кийин Жүйүт, Забулун жана Напталы. Кийинки аят, Кудайдан өзүнүн күчүн адамдарга ар дайым болгондой көрсөтүүгө чакырган. Ал аларга күч-кубат берип, аларды жеңип алды.

29 & 30-аят: Иерусалимдеги ибадатканаң үчүн падышалар сага белектерди алып келишет. Букачарды, букачарларды, элдерди музоолор менен тый, ар бири күмүш тыйынга толгонго чейин, согушка катышкандарды чачыратып жибер.

Падышалар ошондой эле Иерусалимдеги ибадатканасына белектерин алып келишет. Өзүн Кудайдан жогору койгондордун бардыгы жана акчаны сүйгөндөрдү өзүн Кудайды туурагандар кылышат.

31-аят жана 32-аят: Мисирден төрөлөр келишет; Жакында Эфиопия колдорун Кудайга сунат. Жер жүзүнүн падышалыктары, Кудайга ырдагыла! Теңирди даңктап ырдагыла. Села.

Кудайдын кудуретинен жана бийлигинен улам, дүйнөнүн бардык булуң-бурчтарындагы, ошондой эле Африканын падышалыктары Кудайга баш ийип таазим кылышат. Демек, забурчу бизди дагы бир жолу Кудайды даңктоого үндөйт. Ар бир падышачылык, ар бир эл аны күчүнүн күчү менен даңкташы керек.

33 & 34-аят: Байыркы убакта асман асманында жүргөндөр үчүн; Ал өз үнүн, күчтүү үнүн чыгарып жатат. Кудайга күч-кубат бергиле! Анын улуулугу ысрайылдыктардан жогору, Анын күчү булуттарда.

Дагы бир жолу мактоого чакыруу. Забурчу бардыгын Кудайды күч-кубаты үчүн даңктоого үндөйт. Асман асманда жашаган жана үнү жердин учу-кыйырына чейин жеткен. Өз элинин Кудайы; Кудай-Теңир Ысрайылга үстөмдүк кылат.

Аят 35: Оо, Кудай, сен ыйык жерлерден коркунучтуусуң. Ысрайылдын Кудайы - өз элине күч-кубат берүү. Кудай даңкталсын.

Кудайды даңктап, коркуу сезимин жана ыйык коркуу сезимин биздин омуртканы түшүрөт. Өз элин өз күчү жана күч-кубаты менен бекемдеген адам.

БУЛ ПСАЛМАНЫ КАНДАЙ КОЛДОНУП КЕРЕК?

Бул забурду колдонушуңуз керек болгон бир нече жагдай.

 • Кудайды душмандарынан өч алууну кааласаңыз; сиздин жашоо кыйынчылыктар.
 • Кудайды сиздин жашооңуздагы кудурети жана бийлиги үчүн баалашыбыз керек.
 • Кааласаңыз, Кудай сизди душмандарыңыздан жеңип чыгат.
 • Кудайдын сизге жана анын элине буга чейин берген айрым нерселери жөнүндө айткыңыз келсе.

PSALM 68 ТИЛЕНҮҮ.

 • Теңир, өз сөзүң боюнча тур, душмандарыңдын баарына жол бер. Менин жашоомдогу бардык душмандарым Исанын атынан чачырап кетишти.
 • Ата, менден душмандарымды жеңишиңди суранам, алар менин буттарымдын астына түшүп, алардын каны бутумдун атынан.
 • Мырза, буга чейин өз элиңизге өзүңүздүн катышууңузду калыбына келтиргендигиңиз үчүн жана сиздин алдыңызда кандайча ырдап бергендигиңиз үчүн рахмат, сиз дагы деле Кудай экенсиз жана сиз менин атымдан Иса Машаяктын атынан ушундай кыласыз.
 • Түтүн кууп чыгып, Кудайдын алдында эригендей эле, менин душмандарым Ыйсанын атынан менин көз алдымда эрип кетишсин.
 • Калыбына келтирүү Кудайы менин даңкымды Исанын атынан калыбына келтирет.
  Жарыктын алдында караңгылык жаркырап турганда, Теңирим, менин бардык көйгөйлөрүмдү Исанын атынан ташта.
 • Сен Кудайдын күчү, менин жашоомдогу бардык кыйынчылыктарды Исанын атынан жок кыл.
 • Оо, Кудай, менин жашоомдогу бардык жетишпестиктерге, Ыйсанын ысымы үчүн кол сал.
 • Менин эркиндигиме жана кадыр-баркыма ээ, бул менин жашоомдо, Ыйсанын атынан.
 • Менин жашоомдогу азап-кайгынын жана кулчулуктун ар бир бөлүмү, Ыйсанын ысымы менен түбөлүккө жакын.
 • Сен Кудайдын кудуретиң, мени Исанын атынан уятка калтырган балкондон алып чык.
 • Менин жашоомдогу ар кандай тоскоолдуктарга жол берип, Ыйсанын атынан.
 • Менин жашоомдогу ар бир кайгы-капа, менин атымдан, Ыйсанын атынан.
 • Менин жашоомо карама-каршы күрөшүү ыкмаларын ойлоп тапкан ар бир душман, Ыйсанын атынан шылдың болушат.
 • Ийгиликтин өрөөнүндө калуу үчүн, Исанын атынан бардык турак жайларга уруксат жокко чыгарылды.
 • Ачуу жашоо менин үлүшүм болбойт деп пайгамбарчылык кылып жатам; Исанын атынан жакшы күбөлүк болот.
 • Менин тагдырыма каршы жасалган ырайымсыздыктын ар бир үйү Ыйсанын ысымы үчүн ээн калат.
 • Бардык сыноолорум, Ыйсанын атынан көтөрүлүшүмдүн дарбазасы болуп калды.
 • Сен Кудайдын каарына кал, менин бардык эзүүчүлөрүмдүн оозун Исанын атынан жаз.
 • Оо, Теңир, менин катышуум менин жашоомдогу сонун окуядан башталсын.

 

 

 


Мурунку макала25-забурдагы тиленүү
Кийинки макала3-забур Жардам сурап тиленүү
Менин атым Пастор Икечукву Чинедум, мен бул акыркы күндөрдө Кудайдын кыймылын эңсеген Кудайдын адамымын. Кудай ар бир ишенген адамга Ыйык Рухтун күчүн көрсөтүү үчүн таң калыштуу ырайым иретинде күч берген деп ишенем. Менин оюмча, бир дагы христиан шайтан тарабынан кысымга алынбашы керек, биз Намаз жана Сөз аркылуу өкүмдарлык кылып жашап, жашай алабыз. Кошумча маалымат алуу же консультация алуу үчүн, сиз менен байланышыңыз chinedumadmob@gmail.com же WhatsApp And Telegram аркылуу +2347032533703 номери аркылуу сүйлөшүңүз. Ошондой эле, мен сизди Телеграмдагы күчтүү 24 сааттык тиленүү тобубузга кошулууга чакырам. Азыр кошулуу үчүн бул шилтемени чыкылдатыңыз, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Кудай колдосун.

1 COMMENT

Калтыргыла жооп

Сураныч комментарий кирет!
Сураныч, бул жерде сенин атын

Бул сайт спам азайтуу Akismet колдонот. Сиздин комментарий маалымат кандайча иштелишин Үйрөнүү.