25-забурдагы тиленүү

25-забурдагы тиленүү

Бүгүн биз 25-забурдун китебин изилдей баштайбыз. 25-забурдагы күчтүү тиленүү ойлорун карап чыгабыз. Бул забурду, башка көптөгөн забурлар сыяктуу, Ысрайылдын падышасы Дөөт жана жер жүзүн даңазалаган эң улуу падыша жазган. 25-забур - бул Кудурети Күчтүү Кудайга жалынуу ыры кайрымдуулук жана боорукердик биз ага эң керек болгон жерде.

Ошондой эле, 25-забур Кудайдан бизди адамдардын шылдыңынан сактап калууну өтүнөт. Биз жашап жаткан азыркы дүйнөдө, бир топ адамдар, айрыкча, Ыйсанын жолдоочулары катары, биздин кулап жаткан Кудай жөнүндө шылдыңдап, акарат келтиришибиз үчүн, чыдамдуулук менен күтүшөт. 25-забурда Дөөтү падыша биздей кишилердин анын уят болушун күтүшүн каалап, аны душмандарынын пландарынан сактап калууну өтүндү. Күнү-түнү Кудайдын ысмын чакырган жана биз ишенимибизди бузуудан баш тарткан биз, 25-забур күнү-түнү Кудайга өзүнө ишенгендерге берген убадасын эсибизге салып турушу үчүн күнү-түнү биздин гимн болушубуз керек.

25-забурдун негизинен Кудайдан бизди куткарууну суранган жалындуу тил экенине ынандык шылдың же уят, түшүнүү үчүн, ушул сонун аяттардын ар бирин талдап чыгуу маанилүү.

KКҮНДӨРҮ ПРАЙЕРГУИД ТВсын YouTubeдан көрүңүз
Азыр жазылуу

Забур 25-аяттын мааниси жана аяты

1 жана 2-аяттар, Сага, Теңирим, мен жанымды көтөрөм. Оо, Кудайым, мен сага таянам; Мага уялбасын; Менин душмандарым жеңишке жетпесин

25-забурдун ушул биринчи жана экинчи аятында Кудайга толугу менен багынып берүү жөнүндө, биздин ишенимибиздин автору жана аягына чыгаргыч катары бардык камкордуктарыбыз ага жүктөлөт. Алгачкы эки аятта Кудай биздин күткөн нерселерибизди кыйратпашы керектиги айтылган. Эске салсак, Ыйык Жазмада адил адамдардан үмүт үзүлбөйт деп айтылган. Ошондой эле, бул аяттарда Аллахтын душманды жеңишин издөө.

3 & 4-аят. Чындыгында, Сени күткөн эч ким уятка калбасын; Себепсиз чыккынчылык кылган адамдар уялсын. Мага өзүңдүн жолдоруңду көрсөт, Теңирим! Мага Өз жолуңду үйрөт.

25-забурдун үчүнчү жана төртүнчү аяттарында Кудурети Күчтүү Кудайга жалынуу жөнүндө да айтылат. Бул аяттарда Дөөт падыша Кудайдан уяткарбасын деп жалбарган жана Кудайдан митаамдык кылгандарды уятка калтырууну өтүндү. Ошондой эле, бул аяттарда биз Кудайдын жолун билүү жөнүндө сурасак болот.

5 & 6-аят  Мени өз чындыгың менен жетектеп, мага үйрөт, анткени Сен менин Куткаруучу Кудайымсың; Сени күнү бою күттүм. Оо, Жахаба, сенин боорукердигиңди жана мээримдүүлүгүңдү эсиңден чыгарба, анткени алар илгертен бери эле бар.

25-забурдун бешинчи жана алтынчы аяттарында кылган иштеринин баарынан Кудайдын кеңешин издеген адам көрсөтүлгөн. Беш күндүк аят мени сенин чындыгыңда жетектеп, үйрөт; бул Кудай адамга өзүбүздүн жолубузду үйрөтүп, көрсөтпөсө, биз эч нерсе билбейм, караңгыда жүрүшүбүз мүмкүн.

7 & 8-аят Менин жаш кезимдеги күнөөлөрүмдү жана кылмыштарымды эстебегиле; Сенин ырайымың боюнча мени эсте, Сенин жакшылыгың үчүн, Теңирим.

Ушул Забурдун 7 жана 8-аяттары Кудайдан, айрыкча, жаш кезинде жасаган күнөөлөрү үчүн кечирим сурайт. Бул жердеги жаштык күндөр биз жалгыз жаш эмеспиз, бул биздин Христосту Мырзабыз жана Куткаруучу катары кабыл алганга чейинки эски күндөрүбүздү да билдириши мүмкүн. Дүйнөдө жүргөндө эле, көпчүлүгүбүз коркунучтуу иштерди жасадык. Демек, бул аятта Аллахтын биздин жашообузга ырайым кылышы жана алардын кылган ар бир жаман ишибиз үчүн анын кечиримдүүлүгүн сурашы.

8 & 9-аят Ошондуктан Ал күнөөкөрлөрдү жолдо окутат. Ал момунду адилеттик менен жетектейт жана момунду Өз жолуна үйрөтөт.

Бул эки аят Кудайдын ишинде адилеттүү жана чынчыл экендигин тастыктайт. Кудай күнөөкөр эч нерсе билбеген наристеге окшош экенин билет, ошондуктан Кудай өзү күнөөкөргө адилдикти үйрөтөт. Адамдын табигый абалы жамандык менен мүнөздөлөт, бирок Кудайдын руху күнөөкөргө Кудайдын жолун үйрөтүүгө жардам берет.

10-аят жана 11 Теңирдин жолдору Анын келишимин жана Анын күбөлөрүн сактагандарга ырайымдуулук жана чындык. Сенин ысымың үчүн, Теңир, менин күнөөмдү кечир, анткени бул чоң нерсе.

Кудай - Эң Жогорку Кудай, эч качан өз сөзү менен өкүнбөйт. Бул эки аятта Аллахтын жолу мээримдүүлүк жана акыйкат экендигин жана Аллах ар дайым өз келишимин сактагандыгын билди. Эгер Кудай бир нерсени убада кылган болсо, сөзсүз аткарат. Аяттын акыркы бөлүгүндө дагы эле Кудайдан убадаларынын аткарылышына тоскоол болгон бардык мыйзамсыздыктардын кечирилишин суранат.

12-аят жана 13 Теңирден корккон адам ким? Ал Өзү тандап алган жол менен окутат. Ал өзү жыргалчылыкта жашайт, анын урпактары жерди мурасташат.

Эсиңде болсун, Теңирден коркуу акылмандыктын башталышы деп айтылат. Бул аятта Кудайдан корккон адамга Кудай ага өз жолдорун үйрөтөрү баса белгиленди. Бул адам өз өмүрү үчүн Кудайдын эркинен чыгып кетпейт. Мындай адам канчалык оор болбосун, ар дайым ой-ниетин ишке ашырат, анткени Кудай өзүнүн кадамдарын түз жолго багыттайт.

14-аят жана 15 Мырзабыздын сыры Андан корккондордо, Ал аларга Өзүнүн келишимин көрсөтөт. Менин көздөрүм Теңирге багытталат, анткени Ал менин буттарымды тордон жулуп алат.

Мырзабыздын сыры Теңирден корккондордо. Бул D сөзүнөн корккон жана ага баш ийген адамдан эч нерсе жашырбайт дегенди билдирет. Ыбрайым ата, Ыбрайым Кудайдан корккондуктан, Кудайга баш ийген. Ыйык Китепте Кудай менин досум Ыбрайымга айтпай туруп, эч нерсе кылбайм дегени жазылган. Мындай адамды эч нерседен кабары жок; эч ким мындай адамды күтүлбөгөн жерден кабыл албайт. Кудай мындай адамга терең сырларды жана дагы башка сырларды ачып берет.

16-аят жана 17-аят Мага кайрыл, мага ырайым кыл, анткени мен кыйналдым жана кыйналдым. Жүрөгүмдөгү кыйынчылыктар көбөйдү; Мени кыйынчылыктарымдан чыгар!

16 жана 17-аяттар кыйынчылыктардан кутулуу үчүн Кудайдан жалбарышат. Мага кайрыл, мага ырайым кыл »дейт. Ким Аллахка көрүнсө, ал сөзсүз ырайым табат.

18-аят жана 19 Менин азаптарымды жана азаптарымды карачы, Менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Менин душмандарым жөнүндө ойлон, анткени алар көп, Алар мени жек көрүшөт.

Кайда баргыңыз келбесе, бул Кудайга кайрылып тиленүүңүздүн эң мыкты мезгили. Забурдун ушул аяттары Кудайга кайрылып, анын бардык азаптарын көрүп, күнөөлөрүн кечирип, сактап калуусун өтүндү. Эсиңизде болсун, Ысрайыл уулдары бир нече жылдар бою Мисирде болушуп, жардам келгенде, Кудайга жалбарышкан.

20 & 21-аят Жанымды сактап, мени куткар; Уялбасын, анткени мен Сага ишенем. Мени актыгым менен чынчылдыгым сактасын, анткени мен сени күтөм.

25-забурдун ушул акыркы аяты Кудайдан өз жанын сактап калуусун өтүндү. Бул аят анын Теңирге таянгандыгын жана аны уятка калтырбашы керектигин дагы бир жолу тастыктайт.

22-аят: Оо, Кудай, Ысрайылды бардык кыйынчылыктарынан куткар!

Дөөт забурду аягында Кудайга кайрылып, ысрайыл элинин мурунку даңкына ээ болушун өтүнгөн.

Бул Забур качан керек?

Бул Забур сизге качан керек деп ойлонуп жатасыз, Забурдун 25-бөлүмүн колдонушуңуз керек болгон айрым жагдайларды төмөндө карап көрсөңүз болот

 • Келечекти ойлоп тынчсызданып жатасыз
 • Коркуп калсаң, уят болуп каласың
 • Каршылаштар көп болгондо, сенин кулашыңды издейт
 • Кандайдыр бир нерселер жөнүндө Кудайдан вахий келсе
 • Керек болгондо Мээрим
 • Кун куну каалап тилен

25-забурдагы тиленүүлөр

 • Кудай-Теңир, мен сенин ырайымың менен мага Ыйсанын ысмы үчүн кайсы жолго түшөрүңдү сура.
 • Мырзабыз, сенин сөзүңдө Мырзабыздын сыры андан корккондордо экени айтылат, менден Иса Машаяктын атынан мага жашыруун сырларды ачып берүүнү суранам.
 • Күнөөлөрүмдүн жана мыйзамсыздыктарымдын кечирилишин сурап тиленем, Мырзабыз мени Иса Машаяктын атынан кечир.
 • Адил Ата, менден суранам, мени куткарып, мени Ыйсанын атынан уяткарба.
 • Оо, рахматтын Кудайы! Бүгүн мага мээримдүүлүк көрсөт, мага боорукердик көрсөт, мени Ыйсанын ысымы менен өлтүргүсү келгендерден.
 • Оо, Мырзам, сенин боорукердигиң менен мага каршы чыгып жаткан шайтандын ар бир үнүн унчукпа, Иисустун атынан менин өмүрүмдү кыйрат.
 • О Теңир! Менин ысымым Оомийин.
 • О Теңир! Бала ата-энесинин жүзүн издегендей, мен да сенин жүзүңдү издейм. Мага Иса Машаяктын ысмы менен жашоомдун бардык тармактарында жаккандыгыңды көрсөт.
 • О Теңир, мен бүгүн кыйналып жатканда сени чакырам. Менин ысымым менен мени ук, мага ырайым кыл.
 • Теңирим, сен менин ысымыма болгон ырайымыңа ылайык тиленүүлөрүмө жооп бергенде, жүрөгүм кубанычка толсун.
 • Оо, Мырзам, сенин боорукердигиң жана кайрымдуулугуң Иса Машаяктын атынан эч качан менден кетпейт.
 • Оо, мырзам, душмандарымдын алдында шылдың болуудан мурун, менин жашоомдогу ушул маселеге кийлигиш (маселени эскерт). Менин душмандарым Ыйсанын ысымы менен менин көңүлүмдүн чөгөрүлгөнүнүн белгилерин көрө электе мага ырайым кыл.
 • Оо, мырзам, ушул саатта мага жардам керек. Мага Иса Машаяктын аты кеч болуп калганга чейин жардам бер.
 • О Теңир, сен жакырларды топурактан, тезек дөңсөөсүнөн чыгарган Кудайсың, мага ырайымдуу Теңиримди көрсөт жана ушул жагдайга Исанын атынан аралаш.
 • О Теңир, мен сага ар дайым кызмат кылып жатып, менин жашоомдо Ыйсанын ысымынан болгон ырайымың ар дайым үстөмдүк кылсын.
 • Оо, ырайымдуу Кудай, ордуңан тур, мени душмандын Иса Машаяктын ар кандай жалган жалааларынан корго.
 • О Раббим, менин жашоомдогу кыйынчылыктар өтө эле күчтүү, алар мага сенин боорукердигиңди көрсөтүп, Ыйсанын атынан жардам бере алышты.
 • Оо, Теңир, мага бүгүн ырайым кыл. Душмандарымдын мени Исанын атынан чуңкурга киргизишине жол бербе.
 •  Дөөттүн Уулу Ыйса Машайак, мага ырайым кылып, менин ысмым менен болгон салгылашууларыма каршы күрөш.
 •  Оо, Мырзам, мага ырайым кылып, менин жашоомдун ушул мезгилинде мага Иса Машаяктын жардамчыларын топтогула.

 

 


Мурунку макала13-забур аят аркылуу айтылган аят
Кийинки макала68-забур аят аркылуу айтылган аят
Менин атым Пастор Икечукву Чинедум, мен бул акыркы күндөрдө Кудайдын кыймылын эңсеген Кудайдын адамымын. Кудай ар бир ишенген адамга Ыйык Рухтун күчүн көрсөтүү үчүн таң калыштуу ырайым иретинде күч берген деп ишенем. Менин оюмча, бир дагы христиан шайтан тарабынан кысымга алынбашы керек, биз Намаз жана Сөз аркылуу өкүмдарлык кылып жашап, жашай алабыз. Кошумча маалымат алуу же консультация алуу үчүн, сиз менен байланышыңыз chinedumadmob@gmail.com же WhatsApp And Telegram аркылуу +2347032533703 номери аркылуу сүйлөшүңүз. Ошондой эле, мен сизди Телеграмдагы күчтүү 24 сааттык тиленүү тобубузга кошулууга чакырам. Азыр кошулуу үчүн бул шилтемени чыкылдатыңыз, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Кудай колдосун.

Калтыргыла жооп

Сураныч комментарий кирет!
Сураныч, бул жерде сенин атын

Бул сайт спам азайтуу Akismet колдонот. Сиздин комментарий маалымат кандайча иштелишин Үйрөнүү.