Ыйык Китепти күн сайын окууга Бүгүн 6-ноябрында 2018.

0
4254

Ыйык Китепти күн сайын Бүгүнкү күндө окуу 2 тарых китебинен 34: 1-33, 2 Жылнаама 35: 1-27. Окуу жана бата алышат.

2 Жылнаама 34: 1-33:

1 Жошия такка отурганда, сегиз жашта эле, ал Иерусалимде отуз бир жыл падышачылык кылды. 2 Ал Жахабанын көз алдында туура иштерди кылды, атасы Дөөттүн жолу менен жүрдү, ал да оң колу менен да, солго да бурулган жок. 3 Ал падышачылыгынын сегизинчи жылында, өспүрүм кезинде эле, атасы Дөөттүн Кудайына кайрыла баштаган эми падышачылыгынын он экинчи жылында, бийик жерлерге, ошондой эле ыйык устунду Жүйүт аймагы менен Иерусалимди тазалай баштаган, ал эми оюлуп, куюлуп жасалган жасалма кудайларды. 4 Ошондо алар анын алдында Баалдардын курмандык чалынуучу жайлары талкаланат, нанды сындырды да, жана жогору болгон сүрөттөр, ал кыйып; Ашейра мамыларын кыйып, оюлуп, куюлуп жасалган жасалма кудайларды, жиликтеп бөлүп, ал нанды сындырды да, элге топуракты жасап, күлдөрүн аларга курмандык чалгандардын мүрзөлөрүнүн үстүнө сапырып жиберди. 5 Ошондо ал алардын курмандык чалынуучу жайларынын үстүндө ыйык кызмат кылуучулардын сөөктөрүн, ал Жүйүт аймагы менен Иерусалимди тазалады. 6 Менашенин шаарларында ал ушундай кылды, Эпрайым, алардын ээн калган аймактарында болуп, Шымон, атүгүл, Напталынын тукумуна чейин. 7 курмандык чалынуучу жайларды кыйратып, Ашейра мамыларын кыйып, аны майда кылып оюп жасалган буркандарды + жана бардык жерге оюп жасалган буркандарды +, бүт Ысрайыл жерине сабап бүтүшкөндөн кийин, Иерусалимге кайтып келди. 8 Азыр ал жерин жана Кудай үйүн тазалаткан кийин өзүнүн башкаруусунун он сегизинчи жылында, ал үйүн калыбына келтириш үчүн, Жаахаз уулу Атсалиянын уулу Шапанды, шаар башчысы Маасеяны, тарыхчы жазгыч жөнөттү Жахаба Кудай. 9 Алар башкы ыйык келип, башкы ыйык кызмат кылуучу да, эшик кайтарган лебилер Иерусалим Менаше менен Эпрайым урууларынан чогултуп алышкан Кудай үйүнө алып келген күмүштөрүн тапшырышты жана Ысрайылдын бүт калдыгынын, жана бүткүл Жүйүт менен Бенжеминден; Алар менен бирге Иерусалимге кайтып келди. 10 Алар Жахабанын үйүндөгү ишке көзөмөлдүк кылган барууга дайындалгандардын колуна коюп, алар үйүн ремонттоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн, Жахабанын үйүндө иштеген деп ал акчаны көзөмөл кылууга дайындалгандарга беришти: 11 усталар менен менен куруучуларга беришти, бул шырык үчүн, чегилген таштарды жана жыгач сатып алууга, кырманга бар, Жүйүт падышаларынын айынан бузулуп калган + имараттардын берди. 12 Бул адамдар тапшырылган жумуштарды: алардын көзөмөлчүлөр Мерари уулдарынан Жахат менен Обадия, лебилер; Захария менен Мешулам, Каат уулдарынан, алдыга коюлду; менен лебилер + башка, ал музыкалык аспаптарда ойной алган бардык. 13 Ошондой эле алар, жүк ташуучулар жана кызматы менен ар кандай жумуштарды аткарган адамдарга ошол көзөмөлчүлөр эле: Лебилердин ичинен катчылар, кызматчылары да, дарбазачылар да бар эле. 14 Алар Жахабанын үйүнө алынып келген акчаны + алып чыгып жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия Муса аркылуу берген + мыйзам + китебин + таап алды. 15 Хилкия катчы Шапанга мындай деди: Мен Жахабанын үйүнөн баягы мыйзам китебин таап алдым. Ал эми, китепти Шапандын колуна берди. 16 Шапан китепти падышага алып келип, кайра падышага алып келип, сенин кызматчыларына жасалган бардык, алар муну. 17 Ошентип, алар бири-бирине Жахабанын үйүндөгү акчаны алып, дайындалган колуна салып берем, ал эми барууга дайындалгандардын колуна үчүн чогулушкан. 18 Катчы Шапан мага бул китепти + деп, башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия берди, падышага кабарлады. Шапан аны падышанын алдында окуп берди. 19 Анан ал өз кийимин айрып, Падыша мыйзам сөздөрүн укканда, келди. 20 Ошондо падыша + Шапан + уулу, Хилкия, Акикам буйруса +, Абдонду жана Михей уулу Акбарга, катчы Шапанга жана кызматчысы Асаяга + падышанын кызматчысы, мындай деди: 21 Барып, Жахабадан мен жөнүндө, жана алар үчүн Ысрайыл менен Жүйүт жериндеги калган, бул китепте + жазылгандардын мааниси жөнүндө: улуу бизге төгүлүп Жахабанын каары болот, биздин ата-бабаларыбыз, Жахабанын сөзүн аткарбай койгондуктан, кийин эмне үчүн ушул китепте жазылган. 22 Ошондо Хилкия менен падышанын кишилери кийим кайтарган Хасранын деп, Хулда деген пайгамбар аял барып, Tikvath уулу Шалумдун аялы, Токаттын уулу кийим кайтаруучу +; (Ал аял Иерусалимдин экинчи бөлүгүндө жашачу :) Алар бул тууралуу аялга айтышты. 23 Аял аларга мындай деп жооп берди: Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: Силерди мага жиберген кишиге айткыла: 24 Жахаба мындай дейт: Мен бул жерге алаамат каптатам, жана анын тургундарына + алаамат, ал тургай, бүт каргыштары тиет деп, аларды Жүйүт падышасынын алдында окуп берген китепте жазылган: 25 Анткени алар мени таштап +, алар өз колдору менен кылган кылмыштары менен мени каардантышкандыгы үчүн, башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөтүп жатышат, Ошондуктан Менин каарым алар турган жерде төгүлүп, өчпөйт мүмкүн эмес. 26 Анан Жахабадан сураганы жиберген Жүйүт падышасына, анткени силер, Ысрайыл, Жахаба Кудай ага мындай дейт деп айткыла: Сен уккан сөздөр тууралуу катары; 27 Сенин жүрөгү назик болгондуктан, Сен бул жерге каршы айткан сөздөрү зарын, Кудайдын алдында моюн сынып, анын тургундарына, сунгандыктан оорумуш болуп, Менин алдымда салып айрыбагыла сенин кийим, Менин алдымда ыйлап; Жахаба мындай дейт: Мен да сени уктум. 28 Мына, Мен сени өз ата-сени кошом, сен тынчтык менен мүрзөгө чогулушту да, мен бул жерге алып келе турган бардык жамандыкты көрүп сенин да, ошол эле тургундарына аташпайт. Алар Падышага ушундай жооп алып келишти. 29 Падыша киши жиберип, Жүйүт менен Иерусалимдеги бардык аксакалдарды чакырууга чабарман чаптырды. 30 Падыша Жахабанын үйүнө барып, бардык Жүйүт эли, Иерусалимдин тургундары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, бүт эл, жашынан карысына чейин, ошондой эле алардын угуза окуп Жахабанын үйүнөн табылган келишим китебинде + сөздөрү. 31 Андан кийин падыша өзүнүн ордунда туруп +, Жахабанын жолунда жүрүш үчүн жана бүт жүрөгү менен, анын осуяттарын +, насааттарын +, Анын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын + сактап, Жахабанын алдында келишим түздү +, бүт жаны менен, аткаруу бул китепте жазылган келишимдин сөздөрүн. 32 Анан падыша Иерусалимде жана Бенжемин жеринде жашагандардын бардыгына муну иш жүзүндө аткарууну буйруду. Иерусалимдин тургундары Кудайдын, ата-бабаларынын Кудайынын, келишимине ылайык иш кылган эмес. 33 Ошентип, Жошия Ысрайыл уулдары табынган бардык өлкөлөрдөн бардык жийиркеничтүү алып, Ысрайыл жеринде жашагандардын бардыгына муну иш да, Жахаба, алардын Кудайы Жахабага кызмат кылууну, кызмат кылуу үчүн жаралган.

KКҮНДӨРҮ ПРАЙЕРГУИД ТВсын YouTubeдан көрүңүз
Азыр жазылуу

2 Жылнаама 35: 1-27:

1 Жошия Иерусалимде Жахабага арнап пасах майрамын өткөрдү +: алар биринчи айдын он төртүнчү күнү Пасах майрамына арналган козуну союшту. 2 Ал ыйык кызмат кылуучуларды өздөрүнүн кызмат коюп, Сулайман Жахабанын, 3 үйүндөгү кызмат үчүн жана Жахабанын үйүндөгү ыйык Ысрайылдын бардык насаатчыларына лебилерге, мындай келишим сандыгын койгула деп аларды үндөгөн Ысрайыл кылган түзүлүштөгү падышасы Дөөттүн уулу; аны ийнине көтөрүп жүрүүнүн зарылдыгы жок, анткени Ысрайыл падышасы Дөөтүнүн жазылганга ылайык +, сенин көрсөтүп кеткендей, уруу-уруу, азыр Жахаба Кудай жана анын ысрайыл элине, 4 даярдангыла кызмат кылып, ага ылайык анын уулу Сулайман жазган. 5 Анан ыйык жерде бир туугандарын, ата-бабаларынын эл үй-бөлүмдөрү боюнча, лебилердин уруулары боюнча бөлүнүп турат. 6 Пасахка арналган козуну сойгула да, Ыйыкталгыла, анткени, алар Муса аркылуу + айткан сөзүнө ылайык +, эмне үчүн, бир туугандары даярдайт. 7 Анан Жошия ал койлорду да, элге, козу менен жаш текеден отуз киши санына, ушул эле баарына, пасах курмандыгы үчүн, жана үч киши букачар: бул Падыша буларды өз малынан берди. 8 Анын төрөлөрү да, ыйык кызмат кылуучулар да, лебилер да, элге: Хилкия, Захария, Жехиел, Кудайдын үйүндө башчылык кылган, Пасах курмандыгы үчүн ыйык кызмат кылуучуларга берген эки киши алты жүз майда мал жана үч жүз өгүз беришти. 9 Канания, Шемая, Натанаел, анын бир туугандары да, Хашабия, Жейел, Жозабат, лебилердин башчысы, Пасах курмандыгы беш майда мал үчүн лебилерге берип, беш жүз өгүз. 10 Падышанын буйругу боюнча ыйык кызмат кылуучулар өз-өз орундарында туруп, лебилер өз кезеги менен даярдалган. 11 Ошентип, алар Пасах козусу союлганда, ыйык кызмат кылуучулар лебилердин колдорунан канды алып чачышты, лебилер болсо терисин сыйрышты. 12 Анан, Мусанын китебинде жазылгандай, адамдардын үй-бөлүмдөрү боюнча, Жахабага арнап чалуу үчүн, бизге бериш үчүн, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып. Өгүздөрдү да ошондой кылышты. 13 Мыйзам боюнча Пасах козусун отко кактап, бирок Ыйык курмандыктарды казандарга, алар күрдүү, карапаларга, мискейлерге бышырышып, дароо бардык элге, аларды тез эле бөлүнөт. 14 Андан кийин лебилер өздөрү үчүн даярдашты, жана ыйык кызмат кылуучулар үчүн ыйык кызмат кылуучуларга, анткени Арундун уулдары, түн киргенге чейин, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен майын курмандык бошогон жок; Ошондуктан лебилер өздөрү үчүн жана ыйык кызмат кылуучулардын, Арундун уулдары. 15 Асаптын уулдары, ырчылар Дөөт буйругу боюнча өз орундарында калышты, ал эми Асап +, Хеман + жана падышанын көрөгөчү + Жедутун + дарбазачылар да ар бир дарбазанын алдында турушту; Аларга өз кызматын таштап кетүүнүн кажети жок эле, анткени алардын бир туугандары лебилер алар үчүн даярдалган. 16 Ошентип, ошол күнү Жахабанын кызматы баардык эле, Пасах майрамын өткөрүш үчүн, Жошия падышанын буйругу боюнча, Жахабанын курмандык жайынын үстүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып туруу үчүн. 17 Ал жерде болгон Ысрайыл уулдары ошол убакта Пасах жана ачыткысыз нан майрамын жети күн. 18 Шемуел пайгамбардын күндөрүнөн бери Ысрайылда мындай деп Андай пасах майрамы бар эле; Ысрайыл падышаларынын бири да мындай Пасах Жошия, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, ошондой эле ушул эле бүт Жүйүт менен Ысрайыл жеринен келгендер жана Иерусалимдин тургундары өткөргөн эмес. 19 Жошиянын падышачылыгынын он сегизинчи жылында өткөрүлдү Бул Пасах майрамы. 20 Ушул окуялардан кийин жана Жошия үйдү калыбына келтиргенден кийин, Мисир падышасы Нехо боюндагы Charchemish менен согушканы келгенде, Жошия анын алдынан чыкты. 21 Бирок ал өз өкүлдөрүн жөнөтүп, ага мындай деп, сени менен! Мен эмне кылышым керек, сен Жүйүт падышасы? Кудай буйруса, мени шаштырып үчүн, Ал сени өлтүрүп салбасын, Ал мени менен, Кудайга каршы чыкпа, онто, сени Мен сага каршымын, бул күн, бирок, мен согуш болуп жаткан батырган үйүнө каршы келет. 22 Бирок Жошия андан жүзүн буруп, жок эле, бирок ал, аны менен согушууга даярданды, кийимин алмаштырды да, Кудайдын атынан сүйлөгөн Нехонун сөзүн укпай койду, аны менен Мегидо түздүгүндө беттешти. 23 Жошия падышанын атышты жаа; Анан падыша өзүнүн кулдарына мындай деди: Мени алып кеткиле, Мен үчүн катуу жарадар болгон. 24 Кызматчылары аны майдан арабадан аны алып чыгып, ошондой эле колундагы болгон нерсесинин экинчи майдан арабасына салып, жана Аны Иерусалимге алып келишти, ал өлдү, аны ата-бабаларынын мүрзөсүнө коюшту. Бүткүл Жүйүт аймагы менен Иерусалим Жошияны жоктоп аза күтүштү. 25 Жеремия + Жошияны жоктоп кошок Ырчылар менен кошокчу аялдар жана ушул күнгө чейин аны жоктоп кошок кошушат жөнүндө, ошондой эле аларга Ысрайылда салтка айланды: Мына, алар китебинде жазылган.

 

 


Калтыргыла жооп

Сураныч комментарий кирет!
Сураныч, бул жерде сенин атын

Бул сайт спам азайтуу Akismet колдонот. Сиздин комментарий маалымат кандайча иштелишин Үйрөнүү.