Ыйык Китепти күн сайын окууга Бүгүн 7-ноябрда 2018

0
2239

Ыйык Китепти күн сайын Бүгүнкү күндө окуу 2 тарых китебинен 36: 1-23. Окуу жана бата алышат.

2 Жылнаама 36: 1-23:

1 Жүйүт эли Жошиянын уулу Жаахазды падыша, Жүйүт менен Иерусалимдин тургундарына, анын атасынын ордуна падыша кылып койду. 2 Ал такка отурганда, Жаахаз такка отурганда, жыйырма үч жашта эле, ал Иерусалимде үч ай падышачылык кылды. 3 Ошондо Иерусалимдеги тагынан Мисир падышасы аны салып, жүз таланттан күмүш жана бир таланттан алтын салык жерине. 4 Ошондо Мисир падышасы Элиаким +, Жүйүт менен Иерусалимге анын бир тууганы падыша кылып, анын атын Жаяким деп өзгөрттү. Ал эми анын бир тууганы Жаахазды Нехо Мисирге туткундап кетти. 5 Жаяким + жыйырма беш жашында такка отуруп, Иерусалимде он бир жыл падышалык кылды +, ал Жахаба Кудайынын көз алдында жаман иштерди кылды +. 6 Ага Бабыл падышасы Небухаданасар кол салып, аны Бабылга алып кетиш үчүн, кишендеп салды. 7 Ошондой эле Небухаданасар + Жахабанын үйүндөгү алтын идиштердин бир бөлүгүн алып, Бабылга алып барып, өзүнүн ак сарайына коюп койду +. 8 Жаякимдин + калган иштери, анын жийиркеничтүү кылган, анын ичинде табылган Мына, Ысрайыл менен Жүйүт падышаларынын китебинде жазылган +: анын ордуна уулу Жайахин такка отурду Жайахин. 9 Жаякин + он сегиз жашында такка отуруп, Иерусалимде үч ай + он күн падышалык кылды +, ал Жахабанын көз алдында жаман иштерди кылды +. 10 Бир жыл өткөндөн кийин, Небухаданасар падыша киши жиберип, аны Бабылга алып келип, Жахабанын үйүндөгү кымбат баалуу идиштер менен кошо, ошондой эле Жүйүт аймагы менен Иерусалимге Жайахиндин жакын тууганы Ситкияны падыша кылып койду. 11 Ситкия + жыйырма бир жашында такка отуруп, Иерусалимде он бир жыл падышачылык кылды. 12 Ал жаман Жахаба Кудайынын көз алдында, ал эми Жеремия пайгамбардын алдында пайгамбарды Жахабанын оозунан чыккан сөздөрдү айтып, өзүн эмес, моюн иштерди кылды. 13 Ал Кудайдын атынан ант алган Небухаданасар падышадан бөлүнүп кетти, бирок Ал катуу өжөрлөнүп, Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай деп кайрылган, анын жүрөгүн катуулантып. 14 Ыйык кызмат кылуучуларга жана бардык жогорку жана элдердин бардык жийиркеничтүү адамдардын +, көп күнөөгө батып, Ал Иерусалимде ыйыктаган ыйыктаган үйүн арамдашты +. 15 Алардын ата-бабаларынын Кудайы Жахаба эрте, жана жиберүү туруп, элчилерин жөнөтөт; Анткени ал өз элине боор ооруп, анын жашаган жери боюнча: 16 Бирок алар эч кандай чара болду чейин Жахабанын каары +, өз элине каршы, ордуман турганга чейин, Кудай жиберген элчилерди, алардын сөздөрүн барк албай, Анын пайгамбарларын маскаралашты келекелешти. 17 Ошондуктан ал алардын ыйык жайында + уландарын кылычтап өлтүрдү +, алардын уландарын Каздим падышасын, алып келип, жаш кызды да, кары адамга эч кандай боору ооруп, ага жашы кимди аяшкан жок, анткени ал берди Кудай бардыгын анын колуна салып. 18 Ал чыныгы Кудайдын үйүндөгү буюмдардын + баарын, улуу жана кичинесинин баарын +, Жахабанын үйүндөгү казынанын +, падыша менен анын төрөлөрүнүн казынасынын +, анын төрөлөрүнүн, Булардын баарын Бабылга алып кетти. 19 Ошентип, алар Иерусалимдин дубалын Кудайдын үйүн да, нанды сындырып, өрттөп, анын отко бардык үйлөрүн өрттөп, асыл буюмдарын талкалап кетишти. 20 Анан аларга кылыч ал Бабылга көчүрдү качып кеткен; Алар кызматчылары, Персия + бийлик кыла баштаганга чейин, ага жана анын уулдарына жерде: 21 Жахабанын Жеремия аркылуу айткан сөздөрү аткарылганга чейин, жер өзүнүн ишемби жылдарында эс алган эмес: ал жатты бою ээн жаткан эле, анткени ал ишембини сактап, , жетимиш жыл үчүн. 22 Персия падышасы Корештин падышачылыгынын биринчи жылында алуу, Жахабанын Жеремия аркылуу айткан сөзү аткарылышы үчүн, Жахаба Персия падышасы Корештин рухун козгоду, ал бүт падышалыгы боюнча мындай деп жарыялоону буйрук кылды, кат жүзүндө да мындай деп, 23 Персия падышасы Корештин дейт Ошентип, жер жүзүнүн бардык падышачылыктарын асмандагы Кудай мага берди; Ал Жүйүт аймагындагы Иерусалимге үйүн курууну мага буйрук кылды. Анын бүт элинин ичинен ким бар?

Жарнамалар

Калтыргыла жооп

Сураныч комментарий кирет!
Сураныч, бул жерде сенин атын