Ыйык Китепти күн сайын окууга Бүгүн 3-ноябрында 2018.

0
4220

Бүгүнкү күнүмдүк Инжилибиз 2 Жылнаама 29: 1-36,2 Жылнаама 30: 1-27, 2 Жылнаама 31: 1 китебинен алынды. Оку жана бата ал.

2 Жылнаама 29: 1-36:

1 Ал жыйырма беш жашта эле, Хискиянын такка отуруп, Иерусалимде жыйырма тогуз жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Абия эле, ал Закарыянын кызы болчу +. 2 Ал атасы Дөөтүгө баарын Жахабанын көз алдында туура иштерди кылды +. 3 Ал өзүнүн башкаруусунун биринчи жылында, ал биринчи айында Жахабанын үйүнүн эшиктерин ачып, аларды калыбына. 4 Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чакырып, аларды Кудай менен бирге чыгыш тарабындагы аянтка чогултуп, 5 аларга мындай деди: Мага кулак салгыла, эй, лебилер, азыр, ыйыкталгыла, аны ата-бабаларынын Кудайы Жахабанын үйүн ыйыктагыла +, чыгат жана жүзөгө ашырат чыгып, ыйык жерден Содом. 6 Анткени ата-бабаларыбыз үчүн ишенимсиздик көрсөтүп +, Жахаба Кудайыбыздын көз алдында жаман иштерди кылып, аны таштап +, Жахабанын ыйык чатырынан жүзүн буруп +, тескери бурулуп кетишти. 7 Ошондой эле, алар бериш бөлмөсүнүн эшиктерин бекитип, күйүп турган шамдарды өчүрүштү, Ысрайылдын Кудайынын ыйык жайында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жыттуу зат түтөтүшкөн жок, жок, чалбай калышты. 8 Мырзабыздын Жүйүт аймагы менен Иерусалимге каарын төктү, ал силердин көз менен көрүп тургандай, кордолушуна, кыйрашына, кайгы, аларга берди. 9 Анткени мына, ата-бабаларыбызды кылычтап өлтүрүштү, уул-кыздарыбыз менен аялдарыбыз болсо ушул күнгө чейин туткунда жүрүшөт. 10 Ысрайылдын Кудайы Жахаба менен келишим түзөм менин жүрөгүмдө бар, ошондо Ал Өзүнүн жалындаган каары бизден кайт болот. Жахаба силерди, анын алдында туруштук бере тандап алып, ага кызмат кылуу үчүн, силер ага министр керек экенин, ошондой эле жыпар жыттуу зат түтөтүп: 11 Менин балдарым, азыр кол куушуруп отура турган убак эмес. 12 Ошондо бул лебилер туруп келишти: Амасай уулу Махат, менен Азариянын уулу Жоел, Мераринин уулдарынан +: Мерари уулдарынан + Абдынын уулу Киш менен Жейелелей уулу Азария жана Гейиршон ; Зиманын, Жаах уулу эден уулу Жаах: 13 үлитсапан уулдарынан; : Шимри менен Жейел жана Асаптын уулдарынан + Уулдарынан: Захария менен Матания, 14 Хемандын уулдарынан + жана; Жехиел менен Шимей: + жана Жедутундун + уулдарынын; : Шемая менен Узиел. 15 Алар Жахабанын үйүн тазалаш үчүн, алардын бир туугандары, Жахабанын сөзү боюнча, падышанын буйругу боюнча, ошондой эле келип, өздөрүн ыйыкташты чогулушту. 16 Ал эми ыйык кызмат кылуучулар, Жахабанын үйүнүн ички бөлүгүнө барып, тазалаш үчүн, Жахабанын үйүнүн короосуна Жахабанын ийбадатканасынан табылган таза эмес нерселердин баарын алып келди. Лебилер болсо аларды Кидрон суусуна алып барыш үчүн, сыртка алып чыгышты. 17 Алар биринчи айдын биринчи күнү башталып, ошол эле айдын сегизинчи күнү Жахабанын ибадатканасынын мунарасына + барып, алар сегиз күн Жахабанын үйүн ыйыктады үчүн; биринчи айдын он алтынчы күнү ыйыктоо ишин бүтүрүштү. 18 Анан Хиския падышага келип, анын, Биз ага тиешелүү бардык нерселерди, баарын Жахабанын үйүн, курмандык бүтүндөй өрттөлүүчү жайды тазалап, жай жана нан тартуулары коюлчу үстөлдү жана ага тиешелүү бардык нерселерди айтты. 19 Андан тышкары, анын башкаруусунун Ахаз падыша кылып турганда ыргытып салган идиштерди колдонууга даярдап, ыйыктап бар, бирок, алар Жахабанын курмандык жайынын алдына коюп. 20 Анан Хиския падыша менен эрте туруп, бардык шаар башчыларын чогултуп, Жахабанын үйүнө барып турду. 21 Алар падышалык үчүн, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, ыйык жайдын, жүйүт эли үчүн, жети букачар, жети кочкор, жети козу, жети теке жетелеп келишти. Анан ал Жахабанын курмандык чалынуучу жайда чал, дин кызматчыларга, Арундун уулдарына буйрук кылды. 22 Ошентип, алар кызмат кылуучулар букачарларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты: Ошо сыяктуу эле, анан кочкорлорду союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты, ошондой эле козуларды союшуп, алар эшиктин кашектерине кан чачыраткан + үстүнө курмандык чалынуучу жай. 23 Ошентип, алар падыша менен жамааттын алдына күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келишти; Алар экөөнүн үстүнө колдорун коюп: 24 Ыйык кызмат кылуучулар аларды союшуп, курмандык чалынуучу жайды алардын каны менен тазалашты, анткени бүткүл Ысрайыл эли үчүн күнөөдөн арылтыш үчүн +: бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен күнөө курмандыгын + падыша буйрук үчүн керек бүт Ысрайыл. 25 Ал эми лебилер + чертип табак менен Жахабанын үйүндө, ал эми Дөөттүн буйругу боюнча, лира менен, падыша менен анын көрөгөчү Гат койду + жана Натан пайгамбар +, ошондо Жахабанын бекиткен болчу менен анын пайгамбарлары. 26 Лебилер колдоруна Дөөтүнүн күү аспаптарын +, дин кызматчылар болсо сурнайларын +. 27 Анан Хиския курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөөнү буйрук кылды. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлө баштаганда, ал Жахабанын арналган ырлар ырдалып +, Ысрайыл падышасы Дөөттүн күү аспаптары менен. 28 Ошондо бүт эл сыйынып, ырчылар ырдап, сурнайчылар сурнай тартып: бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлүп бүткөнчө чейин созулган бул. 29 Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлүп бүткөндөн кийин, падыша жана анын жанында тургандардын баары тизелеп, Кудайга таазим этишти. 30 Анан Хиския падыша менен лебилерди Дөөттүн сөздөрү менен Жахабага мактоо ырдоону буйрук төрөлөрү + менен Асап + көрөгөч. Ошондо алар кубаныч менен мактап ырдап, алар жүзтөмөндөп жыгылып, таазим кылышты. 31 Анан Хиския сөзүн мындай деп, Эми силер Жахабага мындай бийликке ээ, жакынкы жана алып курмандыктарды келип, Жахабанын үйүндө ыраазычылык курмандыктары. Ал эми курмандыктар менен ыраазычылык курмандыктарын алып жамаат; көп болду, эми каалагандар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып келишти. 32 Жыйналган элдин алып келген бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарынын саны жетимиш өгүз, жүз кочкор, эки жүз козу болду: мунун баары Жахабага арналган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалуу үчүн болду. 33 Башка ыйык курмандыктарга алты жүз бодо мал, үч киши кой алып келди. 34 Бирок ыйык кызмат кылуучулар аз болгондуктан, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалынган малдын терисин сыйрыганга мүмкүн эмес деп, өтө эле аз эле, алардын бир туугандары, лебилер, жардам беришти Ошондуктан ал иш бүткөнгө чейин жана калган ыйык кызмат кылуучулар ыйыкталып бүткөнгө чейин, лебилер көбүрөөк дилгир болгон үчүн жүрөк өздөрүн ыйыктоого дин кызматчыларга караганда. 35 Ошондой эле, тынчтык курмандыктарынын майлары, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды, көп, ал эми бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка куюлуучу курмандык алып келсин. Ошентип, Жахабанын үйүндөгү кызмат кайра калыбына келтирилди +.

KКҮНДӨРҮ ПРАЙЕРГУИД ТВсын YouTubeдан көрүңүз
Азыр жазылуу

2 Жылнаама 30: 1-27:

1 Хиския Ысрайыл менен Жүйүттүн бардык аймагына чабармандарды чаптырып, Иерусалимдеги Жахабанын үйүнө келип +, Ысрайылдын Кудайы Жахабага арнап Пасах майрамын өткөрүш үчүн деп, Эпрайым менен Менашеге кат жазып жөнөттү. 2 Падыша өз төрөлөрү менен жана өз төрөлөрү менен жана Иерусалимдеги эл менен Пасах майрамын экинчи айда өткөрөлү деп. 3 Алар ыйык кызмат кылуучулар, анткени, аны өз убагында өткөрө албай калышкан жетишерлик санда ыйыкталып бүтө элек болчу, эл да Иерусалимге жыйнала элек болчу. 4 Муну падыша да, бүт эл да жактырды. 5 Алар бүт Ысрайылга жарыя кылууну буйрук белгиленген Ошентип, Бейер-Шебадан Данга чейинки аймакта, алар Иерусалимге келип, Ысрайылдын Кудайы Жахабага арнап Пасах майрамын өткөрүш үчүн керек: мисалы, алар көптөн бери өткөрүшө элек болчу сорт деп жазылган эле. 6 билдирүүлөр бүт Ысрайыл менен Жүйүт аймагына падыша менен төрөлөр + жазган каттарды менен жөнөп кетти, деп айтып, Ысрайыл уулдары, Ыбрайымдын, Ыскактын жана Ысрайылдын Кудайы Жахабага кайра кайрылып, падышанын буйругу боюнча, ошондо Ашур падышаларынын колдорунан аман калган силерге ал да жүзүн бурат. 7 Ал эми силердин ата сыяктуу эле силер да, ал силер көрүп Ошондуктан, аларды ошон үчүн үрөй учурарлык берген бир туугандарын, ата-бабаларынын Кудайы Жахабанын алдында айыптуу болуп. 8 Эми силер Түбөлүккө ыйык кылып, ата-бабалары болгон, ал эми Жахаба мындай кирешелъълъгъ сунгула, ошондо ал ыйык жайыма киришет, көрүп эмес, Анын каары жалындаган каарын сенден кетип калбашы үчүн, Жахаба Кудай, кызмат . 9 Силер кайра Жахабага кайрылып, анда сенин бир туугандары жана балдары, алар бул жерге кайра келип, ошол үчүн, аларды туткундап алгандардан ырайым таап алат, анткени силердин Кудай ырайымдуу жана кайрымдуу болуп, баш тартпайбыз +, анын силерден жүзүн, ага болсо, силер кайра. 10 Ошентип, Эпрайымдын, Менашенин да, Забулундун жерине өлкөнүн жерлеринде шаардан шаарга өтүп билдирүүлөр: Эл болсо аларды күлүп, мазактап жатышты. Ашырдын, Менашенин, Забулундун жана 11 Бирок күү бирөөлөр моюн сунуп, Иерусалимге келишти. 12 Ошондой эле Жүйүт Кудайдын колу Жахабанын сөзү боюнча, аларга бир жүрөк падыша менен төрөлөрдүн буйруктарын аткарышы үчүн, берип эле. 13 Ал эми, Иерусалимге көп эл келди, экинчи айда Ачыткысыз нан майрамын өткөрүш үчүн, абдан көп эл чогулду + чогулуп, ошол жерде. 14 Алар туруп, Иерусалимдеги курмандык чалынуучу жайларды кыйратып алып, жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайлардын баарын талкалап, алар алып, Кидрон суусуна ыргытып жиберишти. 15 Андан кийин, экинчи айдын он төртүнчү күнү Пасах майрамына арналган козуну союшту жана ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер уялышып, өздөрүн ыйыкташты да +, Жахабанын үйүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып келишти. 16 Алар Кудайдын кулу Мусанын мыйзамы боюнча, өз тартиби боюнча өз-өз орундарына турушту кызмат кылуучулар лебилердин колунан козунун канын алып, кан чачышты. 17 Анткени ыйыкталып бүтө элек болчу, жыйналышта көп болгон, ошондуктан, лебилер Жахабанын аларды ыйыкта, таза эмес, ар бири үчүн Пасах козусун союшту. 18 адамдан турган эл, айрыкча Эпрайымдын, Менашенин, Исахардын, Забулундун тукуму тазаланган эмес экен, ошентсе да, алар жазылган башка да пасах тамагын жешти. Бирок Хиския алар үчүн тиленди +, жакшы, Жахаба ар бир 19 кечирим издөөгө жүрөгүн даярдайт, ал ыйык жайдын тазалоо боюнча тазаланган эмес болсо да, ал өз ата-бабаларынын Кудайы. 20 Жахаба Хискиянын сыйынганын угуп, элди кечирди. 21 Иерусалимге келген Ысрайыл уулдары зор кубаныч менен ачыткысыз нан майрамын жети күн +, Жахабанын силерге катуу аспаптары менен ырдап, лебилер менен ыйык кызмат кылуучулар күн сайын Жахабаны мактап. 22 Ошондо Хиския Жахабанын жакшы билим кылган лебилерге жакшы сөздөрдү айтты, алар тынчтык курмандыктарын чалышып, ата-бабаларынын Кудайы Жахабага күнөөлөрүн моюндарына алып, майрамын жети күн бою жеп. 23 Бардык жыйын дагы жети күн майрамдоону чечип, ал күндү да шаттык менен жети күн жүрүштү. 24 Жүйүт падышасы Хиския жыйналган элге мин букачарды жана жети койго бир берген; жана төрөлөр да жыйналган элге мин букачар берди, он койго жана ыйык кызмат кылуучулардын саны көбөйдү өздөрүн ыйыкташты +. 25 Бүт жүйүт эли, дин кызматчылар менен лебилер, Ысрайылдан келген бүт жамаатына, Ысрайыл жеринен келген чоочун, Жүйүт ал жашаган, кубанды. 26 Ошентип, Иерусалим шаттыкка бөлөндү, анткени Сулаймандын убагында бери, Ысрайыл падышасы Дөөттүн уулу мындай майрам өткөрүлө элек болчу.

2 Жылнаама 31: 1:

1 баары бүткөндөн кийин, ал жерге чогулган ысрайылдыктардын баары + Жүйүт жериндеги шаарларга +, нанды сындырды да, бүт Жүйүт менен Бенжемин жеринен талкалап, Ашейра мамыларын кыйып, бийик жерлерге жыгылып + менен курмандык жайларын талкалап чыгып, ошондой эле, Эпрайым + жана Менаше +, чейин кырып, бардыгы кырылып калды. Андан кийин Ысрайыл уулдарынын ар бири өз шаарына, өз жерине кайтты.

 


Калтыргыла жооп

Сураныч комментарий кирет!
Сураныч, бул жерде сенин атын

Бул сайт спам азайтуу Akismet колдонот. Сиздин комментарий маалымат кандайча иштелишин Үйрөнүү.