Saturday, December 31, 2022
Home Tags Жүрөктүн момундугу

Tag: жүрөктүн момундугу

Момундук үчүн тиленүү пункттары

  Бүгүн биз момундук үчүн тиленүү пункттарын талкуулайбыз. Момундук - момун болуу, жөнөкөй же төмөн көз караштагы сапат ...