Monday, December 5, 2022
Home Tags бузуктук

Tag: ойноштук

Бойдок бойдон ойноштуктан качуунун 5 жолу

Бүгүн биз бойдок бойдон бузуктуктан сактануунун 5 жолун үйрөтөбүз. Зына - бул мыйзамдуу эмес адамдардын ортосундагы жыныстык катнаш ...

Никедеги ойноштуктан сактануунун 5 жолу

Бүгүн биз никедеги ойноштуктан алыс болуунун 5 жолу жөнүндө сөз кылабыз. Чыгуу 20:14 китебинде ойноштук кылба ....

Куткарылуу бузуктук руху менен тиленүү

Ыйык Китепте жыныстык кумарын качып керек экенин бизге түшүндүрүп берген. 1 Корунттуктарга 6:18. formication руху бойлуу болуп саналат ...